ANAOKULU EĞİTİMİ İNSAN GELİŞİMİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASIDIR

Erken çocukluk eğitimi en temel insan hakkıdır. 0-6 yaş arası çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir ve çocukların zihinsel, bedensel ve dil gelişimi 6 yaşına kadar büyük ölçüde tamamlanır. Dilsel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişmiş çocuklar sorun çözmede daha yetkin olurlar.

ÖĞRETİM AKTİVİTELERİ

Buca Çınar Anaokullarında uyguladığımız öğretim aktivitelerinin amacı çocuğu akademik öğrenime hazırlamaktır. Öğrenim etkinlikleri kapsamında;

TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ

Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve etkin öğretmek için onların mümkün olduğunca çok sözcükle tanışmalarını sağlıyoruz. Sözcük hazinesi zenginleşen çocuklarımızın, Türkçeyi kullanma becerileri ile birlikte kendini ifade etme becerileri ve özgüvenleri de gelişiyor.

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİMİZ:
 • Tekerleme
 • Parmak oyunları
 • Şiir-Şarkı
 • Bilmeceler
 • Öykü̈ anlatma, oluşturma
 • Hikâye tamamlama
 • Çember saati (güne başlama sohbetleri)

FEN – MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Okul öncesi dönemde çocuklar doğal bir meraka sahiptir ve bu merak problem çözme becerisinin gücünü oluşturmaktadır. Çocuğun günlük yaşantısında karşısına çıkabilecek çeşitli konularda merakını gidermeyi öğrenmesini desteklemek amacıyla erken dönemde fen ve matematik eğitiminin önemli bir yeri vardır.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ:

·       Simetri çalışmaları
·         Örüntü Çalışması
·         Çizim çalışmaları
·         Eşleştirme
·         Ses çalışmaları 
·         Dikkat ve konsantrasyon gerektiren çalışmalar
·         Problem çözme çalışmaları
 • Olaylar ile ilgili fikir yürütme çalışmaları

EĞİTİM AKTİVİTELERİ

Eğitim aktiviteleri öğrencinin kendisini ve yeteneklerini tanımasını sağlayan etkinliklerdir.
·         BİLİŞSEL ETKİNLİKLER (Kavrama)
·         DANS ETKİNLİKLERİ
·         SANAT ETKİNLİKLERİ
·         OYUN ETKİNLİĞİ
·         DRAMA ETKİNLİĞİ


Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bireysel ve sosyal alanlarda da geliştiriyoruz. Anaokulu çocuklarını bireysel ve sosyal yönden geliştirmek, onların gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimize;

 • Müzik eğitimi ile işitsel ve sözel becerilerini geliştirmeyi,
 • Görsel sanatlar ile kendilerini resim yoluyla ifade etmeyi,
 • Halk oyunları ve jimnastik eğitimi ile bedensel ve estetik becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

GERİ BİLDİRİM

Okul öncesi eğitimde, öğrenci gelişimin izlenebilmesi için geri bildirimin öneminin farkındayız. Buca Çınar Anaokullarında rehber öğretmen ve sınıf öğretmenimizin, öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla yaptığı çalışmaları düzenli aralıklarla bireysel görüşmeler ve genel toplantılar yaparak velilerimizle paylaşıyoruz.

AİLE KATILIMI

Günümüzde aile, eğitimin bir katılımcısı olmaktan ziyade eğitimin ana unsuru olarak görülmektedir. Eğitimin sadece okullarda verildiği ve eğitmenin yetkisinde olduğu düşüncesi tamamen değişmiştir. Aileyi eğitim sürecinin dışında tutmak artık imkansızdır. Dolayısıyla çocuklara hayatlarının her aşamasında eğitim vermek artık elzemdir. Okul ve aile işbirliği, özellikle okul öncesi yıllarda, çocukların okula uyum sağlamasına yardımcı olmak, okul uygulamalarının evde de takip edilmesini sağlamak, iki ortam arasındaki tutarlılığı artırmak ve çocuğun gelişimini çeşitli şekillerde desteklemek için çok önemlidir. Çocukların erken yaşlarda aldıkları eğitim, gelecekleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Bizler de bu bağlamda dönem dönem aile katılımı etkinlikleri ile çocuklarımızın gelişmelerini desteklemeyi hedefliyoruz.